Mariborske ulice v preteklosti

Dijaki se v času Festivala oblikovanja udeležijo tudi delavnic, ki vključujejo zgodovino. Ena od teh je potekala v učilnici 222, kjer je profesor Albin Regvat predaval o zgodovini mariborskih ulic.

Za uvod je govoril o različnih mestih in njihovi urbanizaciji. V sklopu je opisal razdelitev Benetk, da so si dijaki lažje predstavljali ulice v tujini in so jih lahko primerjali z našimi. Opisal je tudi problem hišnih številk v tujini. Pri nas so hišne številke pritrjene na stavbo skupaj z imenom ulice, kar se v tujini pojavlja zelo redko. Večinoma imajo ime ulice napisano na križišču ali ob začetku ulice, v nadaljevanju pa se pojavljajo samo hišne številke.