NATEČAJ 2018

Festivalski odbor FOMB in Društvo Festival oblikovanja Maribor vabi učence, dijake, študente oz. mlade do 27. leta starosti k oddaji prispevkov za prihajajoči Festival oblikovanja Maribor (FOMB) 2018 v naslednjih kategorijah:

  • strip in grafična kratka pripoved;
  • animacija;
  • film;
  • fotografija;
  • plakat;
  • oblačilo;
  • pričeska in
  • uporabni izdelki.

Naslov: ULICE (Razpis natečaja v pdf obliki)

ROK ZA ODDAJO IZDELKOV: Prispevki se oddajo po spletnih oblakih, osebno ali po pošti, in sicer od 1. februarja 2018 do najkasneje 15. aprila 2018. Prijavnine ni, dovoljen je samo en prispevek posameznega avtorja v posamezni kategoriji.

SPLOŠNA PRAVILA: Kakršnokoli plagiatorstvo se kaznuje z diskvalifikacijo. Nobena strokovna pomoč ni dovoljena. Odrasli oz. mentorji lahko pomagajo, vendar so omejeni le na ustno usmerjanje. Vsebina mora biti v skladu z vsemi predpisi v državi izvora in v Republiki Sloveniji. Vsebina ne sme 1) spodbujati nezakonitega ravnanja; 2) podpirati rasnih, verskih, spolnih ali drugih predsodkov; 3) zagovarjati spolnega ali fizičnega izkoriščanja; 4) kršiti pravic, ki jih določa zakon ali sporazumi; 5) vdirati v zasebnost oseb; ali 6) biti drugače neprimerna. Srednja šola za oblikovanje Maribor oz. Društvo Festival oblikovanja Maribor ima pravico, da prispevke sprejme ali zavrne. Prijave bo ocenjevala komisija, imenovana s strani upravnega odbora. Njihova odločitev je dokončna. S sprejetjem priznanja se udeleženci strinjajo, da Srednja šola za oblikovanje Maribor in zaposleni na njej ter člani Društva Festival oblikovanja Maribor niso odgovorni za posledice, ki bi morebiti izhajale iz uporabe takšnega priznanja. Udeleženci se strinjajo z uradnimi pravili tekmovanja in odločitvami komisije. Več informacij o FOMB-u lahko najdete na naši FB-strani. Če imate kakršnakoli vprašanja, ne oklevajte in nam pišite na: drustvofomb@gmail.com

Veselimo se vaših prispevkov!

Povezava do prijavnice: https://drive.google.com/file/d/1C5lAa1pYJnptln5TlJy0rJvD_9